Home » ความหวัง

เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการคืนสู่สุขภาวะ อันขาดเสียไม่ได้

เพราะโดยความหวัง เราจึงลุกขึ้นมารับผิดชอบ มากำหนดเป้าหมายและเส้นทางของตน

ยื่นมือออกไปรับมือที่ยื่นมาของเพื่อนเสริมสร้างชีวิต เสริมเพิ่มพลังอำนาจให้ตนเอง

และเมื่อเราล้มลง ความหวังนั่นแหละ ฉุดเราลุกขึ้นมา ก้าวต่อไป

 

ความหวังคือ ความมั่นใจในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็น ว่าเป็นจริงได้

วันนี้ ไม่ว่าคุณกำลังอยู่ที่จุดไหนเราอยากให้คุณมั่นใจว่า

คุณ และทุกคน คืนสู่สุขภาวะได้

แม้ตอนนี้คุณยังอาจมองไม่เห็นวันเวลานั้นก็ได้

 

มีกี่ครั้งที่ คุณลำบากยากเข็ญกับการอยู่กับโรคจิตเวช

มีกี่ครั้งที่ ใคร ๆ ก็บอกว่าไม่มีทางดีไปกว่านี้

เส้นทางชีวิตดูวนเวียน วกวนอยู่กับโรคและยา

 

แต่เพราะคุณหวัง นั่นคือ เชื่อมั่นว่า วันดี ๆ 

สุขภาวะทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ เป็นไปได้

คุณจึงลุกขึ้นมาก้าวไป ทีละก้าว ทีละย่างเท้า

 

ทำให้ชีวิตดีขึ้นวันละ 1% 

1 ปีก็จะดีขึ้นได้ 365%

เพื่อนร่วมทางคนหนึ่งบอกเรา

และเราก็ยิ้มรับ ลุกขึ้นมาก้าวไป

 

ให้ความหวังใน 365% นั้น 

พาคุณก้าวเดินอย่างนุ่มนวลหนึ่งก้าว 

1% ในวันนี้ สิคะ 

และอย่าลืมชื่นชมตัวเองด้วยที่ประคองความหวังนั้นไว้

ขณะก้าวต่อไป

สู่ความจริงที่ยังมองไม่เห็น

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ