Home » คุณเครือวัลย์ เที่ยงธรรม ได้เข้าร่วมการประชุม World Congress of Psychiatry 2022

คุณเครือวัลย์ เที่ยงธรรม ได้เข้าร่วมการประชุม World Congress of Psychiatry 2022

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 คุณเครือวัลย์ เที่ยงธรรม นายกสมาคมเสริมสร้างชีวิตได้รับเชิญให้ไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานสุขภาพจิตโลกขององค์การอนามัยโลก ในการประชุม World Congress of Psychiatry 2022 ที่ไบเทค บางนา รายงานนี้นอกจากรายงานความเป็นไปของสถานการณ์สุขภาพจิตโลกแล้ว ยังเน้นการให้บริการที่เคารพสิทธิมนุษยชน เน้นการคืนสู่สุขภาวะรอบด้าน และการให้บริการเชิงการแพทย์เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับบริการเชิงสังคมอีกด้วย

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ