Home » ลิฟวิ่งได้จัดงานปฐมนิเทศการฝึกอาชีพคนพิการทางจิตสังคมโครงการ “Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต”

ลิฟวิ่งได้จัดงานปฐมนิเทศการฝึกอาชีพคนพิการทางจิตสังคมโครงการ “Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต”

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 65 ลิฟวิ่งได้จัดงานปฐมนิเทศการฝึกอาชีพคนพิการทางจิตสังคมโครงการ “Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต” โดย มีผู้ให้การสนับสนุน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ และผู้ดูแล เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด บรัษัท พารากอน แมชีนเนอรี่ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ