Home » ลิฟวิ่งได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพอิสระ โดยร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เชอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ AMOR BANGKOK

ลิฟวิ่งได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพอิสระ โดยร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เชอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ AMOR BANGKOK

ลิฟวิ่งได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพอิสระ โดยร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ บริษัทโปรเจค แพลนนิ่ง เชอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ AMOR BANGKOK นำแนวคิดหลักเรื่องการฟื้นฟูทักษะการทำงานและการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการคืนสู่สุขภาวะ เพื่อให้สมาชิกผู้มีประสบการณ์ตรงด้านจิตเวชสามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ผ่านการทำงาน ให้สามารถประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูและพึ่งพาตัวเองได้

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ