Home » ลิฟวิ่งได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพอิสระ โดยร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เชอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ Amor

ลิฟวิ่งได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพอิสระ โดยร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เชอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ Amor

ลิฟวิ่งได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพอิสระ โดยร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ บริษัทโปรเจค แพลนนิ่ง เชอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ Amor นำแนวคิดหลักเรื่องการฟื้นฟูทักษะการทำงานและการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการคืนสู่สุขภาวะ เพื่อให้สมาชิกผู้มีประสบการณ์ตรงด้านจิตเวชสามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ผ่านการทำงาน ให้สามารถประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูและพึ่งพาตัวเองได้

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ