Home » ลิฟวิ่งได้เข้าพบคุณแรมรุ้ง วรวัธ ท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทีม

ลิฟวิ่งได้เข้าพบคุณแรมรุ้ง วรวัธ ท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทีม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ทีมลิฟวิ่งได้เข้าพบคุณแรมรุ้ง วรวัธ ท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทีม เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาจิตเวชของสังคมไทย ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และในวันถัดมาเราก็มีโอกาสต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และนักพัฒนาสังคมจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ที่ลิฟวิ่ง

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ