Home »  ลิฟวิ่งได้เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ “โฉมใหม่ของบริการจิตเวช Recovery is Possible”

 ลิฟวิ่งได้เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ “โฉมใหม่ของบริการจิตเวช Recovery is Possible”

เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2561 ลิฟวิ่งได้เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ “โฉมใหม่ของบริการจิตเวช Recovery is Possible” ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลศรีธัญญาและกรมสุขภาพจิต ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

ในงานนี้ Dr. Mike Slade ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการแบบมุ่งการคืนสู่สุขภาวะ (Recovery Oriented Service) จาก มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม ประเทศอังกฤษเป็นวิทยากร 

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ