Home » ลิฟวิ่งได้ไปร่วมงาน “SET Social Impact Gym 2019: Six Pack Day”

ลิฟวิ่งได้ไปร่วมงาน “SET Social Impact Gym 2019: Six Pack Day”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ลิฟวิ่งได้ไปร่วมงาน “SET Social Impact Gym 2019: Six Pack Day”

โดยงานนี้เป็นเวทีนำเสนอแผนธุรกิจของ 14 ธุรกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับการติวเข้มและการถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมให้แข็งแกร่ง สร้างโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจ พร้อมขยายผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมี 40 องค์กรภาคธุรกิจและภาคสังคมร่วมรับฟัง

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ