Home » วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน 3 ท่าน มาเยี่ยมดูงานที่ลิฟวิ่ง

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน 3 ท่าน มาเยี่ยมดูงานที่ลิฟวิ่ง

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน 3 ท่าน มาเยี่ยมดูงานที่ลิฟวิ่ง ฟังบรรยายเกี่ยวกับโรคจิตเวช 

โดย อ.เครือวัลย์ เที่ยงธรรม (นายกสมาคมเสริมสร้างชีวิต)

เเละชม Station ปฏิบัติงานต่าง ๆ คือ เบเกอรี่ เกษตร ธุรการ โครงการฝึกอาชีพ ศูนย์บริการคนพิการลิฟวิ่ง และ บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
เจ้าหน้าที่ของลิฟวิ่งแต่ละ Station ได้เล่าถึง ROS (Recovery Oreinted Service) และหลักการ 5 ข้อ ที่เราใช้ในการอยู่ร่วมกันของลิฟวิ่ง
เเนะนำจุดมุ่งหมายในการทำงานเเบ่งปันประสบการณ์ให้เข้าใจงานของลิฟวิ่ง เเละนำเสนอผลงานของสมาชิกลิฟวิ่ง เพื่อให้ธนาคารออมสินมีส่วนร่วมในการสนับสนุน

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ