Home » วันที่ 1 มีนาคม 2566 ลิฟวิ่งได้จัดงานปฐมนิเทศโครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต #2 โดยมีผู้เข้าอบรมฝึกอาชีพ 9 คน และตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนโครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต #2

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ลิฟวิ่งได้จัดงานปฐมนิเทศโครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต #2 โดยมีผู้เข้าอบรมฝึกอาชีพ 9 คน และตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนโครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต #2

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ลิฟวิ่งได้จัดงานปฐมนิเทศโครงการ Living Together
สร้างอาชีพ สร้างชีวิต #2 โดยมีผู้เข้าอบรมฝึกอาชีพ 9 คน และตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ
ที่สนับสนุนโครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต #2 มาร่วมงาน
คุณฉัตรวีรยา บุณยรัตพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย
ได้กล่าวเเสดงความร่วมมือ เเละสนับสนุนโครงการอาชีพของบริษัทต่างๆ
จากนั้น ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโปรเจค เเพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)
ได้กล่าวถึงลิฟวิ่งว่าเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ก้าวพัฒนาไปเยอะมาก ลิฟวิ่งประสบความสำเร็จเเล้ว
การทำวิสาหกิจเพื่อสังคมไม่จำเป็นต้องมุ่งมั่นทำเงิน ที่อยู่ต่อเพราะสิ่งที่ลิฟวิ่งทำมันเป็นกำลังใจให้โค้ชหนึ่งด้วย
จากนั้นพิธีกร ได้สัมภาษณ์บริษัท Group 1 คุณวรากร ศิลปมงคลกุล ผู้ช่วยผู้บริหารงานตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย
คุณภูรี สมิทธิเนตย์ หัวหน้าโครงการ Cafe Amazon for Chance บริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
เเละคุณธันยการณ์ ส่งพรประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัทคอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับลิฟวิ่งเป็นองค์กรที่เเก้ไขปัญหาสังคมไทยด้านจิตเวชเเละฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชให้คืนสู่สุขภาวะ
เเละกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ สามารถดูเเลตัวเองเเละครอบครัวได้ รายได้ทั้งหมดของลิฟวิ่งนำไปใช้กับองค์กร
เเละผู้ป่วยจิตเวชให้ได้รับการฟื้นฟู ต่อมาพิธีกร ได้สัมภาษณ์บริษัท Group 2 โดยมี
คุณกิตติพงศ์ เตชะพานิชกุล บริษัท ไทยเพ็กเอ็นเนอร์จี้ จำกัด
คุณรุ่งรัตน์ ปิ่นสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เเละคุณพีรพงศ์ เชี่ยววัฒนากุล ประธานกรรมการ บริษัท พารากอนเเมชีนเนอรี่ จำกัด
ได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชมีคุณค่าในตัวเองเหมือนคนอื่นๆทั่วไป
การได้ออกจากบ้านมาทำกิจกรรมที่ลิฟวิ่งจะช่วยฟื้นฟูจิตใจ ได้นำความรู้ที่เรียนจากลิฟวิ่งไปใช้ในชีวิต
เเละสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ทำให้ชีวิตมีคุณค่าเเละเป้าหมายในชีวิตมากขึ้น
จากนั้นเหล่า Trainer คุณสุนทร อิ่มวัฒนา, คุณอัมพรกานต์ อทัญญูตา, คุณประโยชน์ ฉ่ำคำ
เเละคุณสุภัตรา เชาน์วิทยางกูร ได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดอบรมเเละกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุน
ลิฟวิ่งขอขอบคุณ บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ที่สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องครัวให้ใช้ในการอบรมโครงการฝึกอาชีพฯ
วง Living Band ได้เล่นดนตรีและร้องเพลงให้ผู้เข้าร่วมงานรับฟังด้วย

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ