Home » วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 มีงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมเสริมสร้างชีวิต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 มีงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมเสริมสร้างชีวิต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 มีงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมเสริมสร้างชีวิต ก่อนเริ่มงานมีกิจกรรม ice breaking
ทำความรู้จักกัน และต่อด้วยงานเสวนา “เคียงข้าง ส่งเธอถึงฝั่ง” โดยมีวิทยากร เป็น อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก อาจารย์รติพร ทองมี
และศิษย์เก่าคุณกันต์กนิษฐ์ วิรุฬราช ที่แม้มีความพิการทางการได้ยินและทางจิตสังคม แต่เธอก็สามารถเรียนจนจบการศึกษาปริญญาตรี ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และได้ทำงานที่บริษัทมิชลิน โดยมีอาจารย์ที่เข้าใจ คอยสนับสนุนให้เธอเรียนจนจบการศึกษา บวกกับกำลังใจของคุณพ่อ คุณหมอสมรัก และเพื่อนที่ Living
ทำให้เธอสามารถถึงฝั่ง เรียนจบและมีงานทำ ต่อมาก็เข้าสู่การประชุมสามัญประจำปี 2565 สมาคมเสริมสร้างชีวิต ได้ฉายภาพกิจกรรมของ Living
รายงานจำนวนคนที่ได้รับการจ้างงานที่ Living, รับรองรายงานการประชุมปี 2564, รายงานสถานะทางการเงิน, รายงานผังองค์กรของ Living,
มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาคือ แผนงานพัฒนาบุคลากร Living, แผนงานของแผนกวิชาการ และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกที่อยากให้มีจัดไปเที่ยว (Outing),
ไปออกบูธขายสินค้า, อยากให้ Living มี Job Club งานเกษตร Art&Craft และเบเกอรี่ และมีการทำศิลปะบำบัดร่วมกัน
นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีของ Living ร้องเพลงเสริมกำลังใจด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเพลงชื่อ เหตุเกิดเพราะความรู้สึก, Love the earth,
Something good, ศรัทธา และบ้านแสนสุข การประชุมเป็นไปโดยราบรื่น หลังจากรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
พบกันใหม่กับการประชุมครั้งหน้า วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ