Home » วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-เเปซิฟิก จำนวน 36 คน และอาจารย์ 5 คนได้มาเยี่ยมดูงานที่ลิฟวิ่ง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-เเปซิฟิก จำนวน 36 คน และอาจารย์ 5 คน
ได้มาเยี่ยมดูงานที่ลิฟวิ่ง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-เเปซิฟิก จำนวน 36 คน และอาจารย์ 5 คน
ได้มาเยี่ยมดูงานที่ลิฟวิ่ง เพื่อศึกษาเรียนรู้กิจกรรมของลิฟวิ่ง เพื่อให้พบประสบการณ์จริงของผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวช 

โดยลิฟวิ่งได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องทฤษฎี
อันเป็นพิ้นฐานการทำงานเเละการให้บริการของลิฟวิ่ง จากนั้นนักศึกษาเเละอาจารย์ได้หมุนเวียนดูงาน station ต่างๆ คือ
1.เกษตร 2.ธุรการ/วิชาการ 3.ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม 4.เบเกอรี่ เจ้าหน้าที่ลิฟวิ่งได้เเชร์ประสบการณ์ของตัวเอง หลักการการอยู่ร่วมกัน 5 ข้อ
และการให้บริการตามแนวทาง ROS (Recovery Oriented Service) ทำให้นักศึกษาเข้าใจผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวชและคนพิการทางจิตสังคม
ตลอดจนเข้าใจแนวความคิด การทำงาน และให้บริการของลิฟวิ่งมากขึ้น

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ