Home » วันที 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด 5 ท่าน ได้มาเยี่ยมชมลิฟวิ่ง

วันที 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด 5 ท่าน ได้มาเยี่ยมชมลิฟวิ่ง

วันที 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด 5 ท่าน ได้มาเยี่ยมชมลิฟวิ่ง
ได้เรียนรู้เรื่องโรคจิตเวช ความต้องการของคนทีมีประสบการณ์ตรงกับจิตเวช เเนะนำเเนวคิดจุดมุ่งหมายในการทำงาน
เเบ่งปันประสบการณ์ผู้ป่วยจิตเวช ให้เข้าใจในงานของลิฟวิ่ง เเละเชิญให้มีส่วนร่วมสนับสนุนสินค้าลิฟวิ่ง อบรมพัฒนาสุขภาวะให้ผู้สนใจ
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด จะมอบเครื่องครัวให้กับลิฟวิ่งสำหรับโครงการฝึกอาชีพ
เเละเเนะนำขายสินค้าผ่าน facebook และ shopee เพื่อเพิ่มยอดขายเเละไห้คนรู้จักลิฟวิ่งมากขึ้น
ลิฟวิ่งขอขอบพระคุณและหวังว่าจะร่วมกันเป็นเครือข่ายแก้ไขปัญหาจิตเวชไทยต่อไป

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ