Home » วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-15.00 น.นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาบริหารธุรกิจเพื่อสังคมชั้นปีที่ 2 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาลิฟวิ่ง 5 คน

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-15.00 น.นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาบริหารธุรกิจเพื่อสังคมชั้นปีที่ 2 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาลิฟวิ่ง 5 คน

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-15.00 น.นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ชั้นปีที่ 2
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาลิฟวิ่ง 5 คน เพื่อพูดคุยเรียนรู้จักลิฟวิ่ง ศึกษาเรียนรู้ BMC ของลิฟวิ่ง เพื่อนำไปพิจารณาทำการตลาด
ให้กับบริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ในวิชา การตลาดสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม (Marketing for Social Enterprise)
เป็นเวลาสามเดือน ตั้งเเต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ซึ่งหลังจากการทำตลาดเสร็จจะมีการวัด Impact ว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่
เช่น ยอดขาย การเเก้ปัญหาสังคม โดยเป้าหมายโปรเจคนี้คือ เรียนรู้การทำงานร่วมกับวิสาหกิจเพื่อสังคมเเละนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดให้องค์กร
ลิฟวิ่งยินดีเปิดพื้นที่ในการหาประสบการณ์ของนักศึกษา การร่วมมือกันระหว่างลิฟวิ่งเเละนักศึกษาจะทำให้เกิดผลดี
ได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ทำให้เติบโตด้วยกันทั้งสองฝ่าย

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ