Home » ศูนย์บริการคนพิการลิฟวิ่ง (Living Disability Service Center) จัดอบรมศิลปะบำบัดให้แก่ผู้ที่สนใจ

ศูนย์บริการคนพิการลิฟวิ่ง (Living Disability Service Center) จัดอบรมศิลปะบำบัดให้แก่ผู้ที่สนใจ

ศูนย์บริการคนพิการลิฟวิ่ง (Living Disability Service Center) จัดอบรมศิลปะบำบัดให้แก่ผู้ที่สนใจ  ศิลปะเยียวยาผู้มีประเด็นทางสุขภาพจิต เมื่อได้ลงมือทำ ฝึกฝน เกิดเป็นผลงาน สร้างความภาคภูมิใจ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการคืนสู่สุขภาวะ

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ