Home » หนังสือ/เข็มบ่งเสี้ยน

หนังสือ/เข็มบ่งเสี้ยน

ราคา 250 บาท

ชื่อเรื่อง: เข็มบ่งเสี้ยน
การบอกเล่าประสบการณ์การทำงานจิตบำบัดในแนวซาเทียร์ ที่จะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจในตนเอง ผนวกกับแนวความคิดของคุณหมอที่ว่า ..
“เข็มนั้นวางลงบนผิวเนื้อ บ่งลงไปแม้จะเจ็บ…ก็มั่นใจว่า เสี้ยนจะหลุด”
ขนาด : จำนวน 120 หน้า
เขียนโดย: พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์

ราคา 250 บาท

สั่งซื้อสินค้า

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ