Home » หนังสือ/เข็มบ่งเสี้ยน

หนังสือ/เข็มบ่งเสี้ยน

ราคา 250 บาท

ชื่อเรื่อง: เข็มบ่งเสี้ยน
ขนาด : จำนวน 120 หน้า
เขียนโดย: พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์

เข็มบ่งเสี้ยน เขียนโดย แพทย์หญิงสมรัก ชูวานิชวงศ์ จิตแพทย์โรงพยาบาลศรีธัญญา คุณหมอได้แบ่งปันประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้จิตบำบัดแนวซาเทียร์ ซึ่งเป็นประสบการณ์ในช่วงกว่า 10 ปี สำหรับคุณหมอ ความเพียรพยายามเรียนและฝึกฝนในการทำจิตบำบัดเปรียบเสมือนการฝนทั่งให้เป็นเข็ม ส่วนการคงการดูแลเข็มให้แหลมแสะอาดอยู่เสมอนั้น เป็นการเติบโตทางจิตวิญญาณ ซึ่งมีคุณค่ามากต่อการได้มีชิวิตในโลกนี้

ราคา 250 บาท

สั่งซื้อสินค้า

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ