Home » หนังสือ/Better Days วันที่ดีกว่า

หนังสือ/Better Days วันที่ดีกว่า

200 บาท

บนเส้นทางการคืนสู่สุขภาวะ คงดีไม่น้อยหากเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ ความนึกคิด หรือความรู้สึกจากผู้ประสบความท้าทายเดียวกันและได้กลับมาคิดใคร่ครวญตัวเอง Craig ผู้ประสบกับความท้าทายทางสุขภาพจิต พาเรามองตนเองผ่านงานเขียนของเขา ด้วยคำถามใคร่ครวญตนในแต่ละบท ผู้มีประสบการณ์ตรงหรือผู้สนใจสามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือจุดประกายในการเขียนไดอารี่ได้เช่นกัน

ขนาด : จำนวน 120 หน้า
เขียนโดย : Craig Lewis
แปลโดย : นีรนุช คุณากร

ราคา 200 บาท

สั่งซื้อสินค้า

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ