Home » Living ขอขอบพระคุณ อาจารย์สันติ เศวตวิมล เเละคุณยี่หวา เป็นอย่างสูงในการอนุเคราะห์ให้เข้าพบเพื่อพูดคุยปรึกษา เมื่อคืนวันพุธที่ 11 มกราคม 2566

Living ขอขอบพระคุณ อาจารย์สันติ เศวตวิมล เเละคุณยี่หวา เป็นอย่างสูงในการอนุเคราะห์ให้เข้าพบเพื่อพูดคุยปรึกษา เมื่อคืนวันพุธที่ 11 มกราคม 2566

Living ขอขอบพระคุณอาจารย์สันติ เศวตวิมล เเละคุณยี่หวา เป็นอย่างสูงในการอนุเคราะห์ให้เข้าพบเพื่อพูดคุยปรึกษา
เมื่อคืนวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ที่ร้านเเม่ช้อย ดอยหลวง แม่ช้อยดอยหลวง By สันติ ยี่หวา ยาหยี
เเละให้เกียรติร่วมเป็นเชฟกิตติมศักดิ์ สอนทำอาหารให้กับทีม Trainer เพื่อนำความรู้เเละทักษะไปฝึกอบรมผู้เข้าร่วมใน
โครงการฝึกอาชีพสร้างอาชีพ สร้างชีวิต ของผู้มีประเด็นทางสุขภาพจิต ที่จะมีขึ้นใน เดือน มีนาคม – สิงหาคม ปี 2566

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ