Home » SET After GYM เดินหน้าสนับสนุน โครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ปี2ภายใต้การดำเนินงานบริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

SET After GYM เดินหน้าสนับสนุน โครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ปี2
ภายใต้การดำเนินงานบริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

SET After GYM เดินหน้าสนับสนุน โครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ปี2
ภายใต้การดำเนินงานบริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อมุ่งหวังให้กลุ่มผู้มีประสบการตรงทางจิตเวช
มีทักษะอาชีพและรายได้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม
โดยได้มีการสอนการทำอาหารให้กับ Job Coach ของ Living เพื่อนำไปฝึกสอนต่อ
ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณจอม ภาษิตปรัชญา เชพมืออาชีพและเป็นเจ้าของร้านอาหาร Home Ground BKK
เป็นผู้ฝึกสอน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนโครงการ ได้แก่
คุณวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
และประธานกรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ในฐานะผู้จัดหาเครือข่ายและพันธมิตร
ที่มาช่วยฝึกสอนอาหารและเครื่องดื่ม คุณเอมอร เรืองจรุงพงศ์ กรรมการ บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด (Seagull)
ในฐานะผู้อุปการะสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องครัวแก่ Living นอกจากนี้ บริษัท ซินโนวา จำกัด
จะร่วมฝึกสอนการทำเครื่องดื่มให้กับ Living ในครั้งต่อไป โดย โครงการ Living Together
สร้างอาชีพ สร้างชีวิตมีแผนเริ่มดำเนินการฝึกสอนสร้างอาชีพกลุ่มผู้มีประสบการตรง ทางจิตเวช
ในเดือน มี.ค.66 เป็นต้นไป โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับการฝึกงานและการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ทั้งนี้ หากหน่วยงานภาคเอกชน
สนใจมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกับการฝึกอาชีพคนพิการทางจิตสังคม สามารถติดต่อได้ที่ SET Social Impact
หรือ ติตด่อไปที่ บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โทร 088 643 2000

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ